Liên hệ

Saigon South Driving Range, 19 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City 08 6272 9479  -  028 2210 1095 liongolf@liongolf.vn Giờ mở cửa: 09:00–21:00, Monday–Sunday

Giỏ hàng (0)