Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi bạn truy cập và sử dụng website, bạn phải chấp nhận các điều khoản sau. Chúng tôi (Lion Golf) có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này.  

Giới hạn sử dụng 

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng (tất cả và không hạn chế các hình thức sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của Lion Golf Việt Nam. Tất cả các phần mềm sẵn có ở trên website (“Software”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng phần mềm này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền sử dụng giữa người sở hữu phần mềm và người dùng.  

Thương hiệu “Lion Golf” và tên các sản phẩm, tên các dịch vụ hoặc logo thương hiệu Lion Golf được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên website là các tên thương mại hoặc tên thương mại đã được đăng ký của Lion Golf, hoặc bất kỳ các chi nhánh nào khác. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.  

Đề xuất và cung cấp  

Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin nào chứa đựng ý tưởng của bạn, bản vẽ kĩ thuật, phát minh, sáng kiến phát triển, gợi ý hoặc các công việc khác liên quan đến  (“ý tưởng”) thông qua website này.  

 Nếu bạn gửi ý tưởng đến chúng tôi, và những ý tưởng đấy được vận dụng nếu bạn đồng ý với những điều khoản sau đây:

Lion Golf không có nghĩa vụ phải xử lý ý tưởng như là một thông tin bí mật 

Lion Golf không có quyền nghiên cứu, đánh giá hoặc áp dụng ý tưởng 

Nếu Lion Golf thông qua và áp dụng ý tưởng giống hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ ý tưởng đấy, Lion Golf sẽ có đặc quyền đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến  ý tưởng đấy, và bạn phải chấp nhận thực hiện các bước cần thiết hoặc các yêu cầu của Lion Golf hoặc trao quyền sở hữu trí tuệ cho Lion Golf. Lion Golf sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc bồi thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Từ chối bảo đảm  

Lion Golf và các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại trong quá trình bạn truy cập đến trang web, hoặc không thể truy cập đến trang web. Lion Golf có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của trang web hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Lion Golf hoặc các công ty thành viên không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình thay đổi, sửa chữa nội dung hoặc do không thể sử dụng trang web này.  

Các liên kết siêu văn bản trên trang web này  

Trang web này có thể chứa các liên kết do người dùng gửi lên và hoàn toàn có thể gây ra rủi ro, nguy hiểm cho bạn . Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Lion Golf và Lion Golf không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này.  

Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên trang web của Lion Golf  

Lion Golf cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng sản phẩm và các tài liệu cung cấp các thông số kỹ thuật kịp thời trên trang web Lion Golf. Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục đích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hay mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này. Tài liệu này được ban hành trên trang Lion Golf có thể mắc các lỗi do in ấn. Với các thông tin thay đổi định kỳ được thêm vào, Lion Golf chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên trang web của Lion Golf. Nếu Lion Golf cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có những khác biệt so với các thông số kỹ thuật, điều này có thể là do các tài liệu riêng cho từng sản phẩm và dịch vụ có sự khác biệt đôi chút. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu xác định phiên bản tài liệu mà bạn đang sử dụng có đúng hay không.  

Tài nguyên truyền dẫn  

Lion Golf không đảm bảo rằng bất kỳ email nào gửi từ trang web sẽ được bạn nhận hoặc được Lion Golf nhận. Nếu bạn gửi hoặc Lion Golf gửi. Lion Golf không đảm bảo về an toàn bí mật thông tin của email trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

 

Giỏ hàng (0)